Ogłoszenia parafialne na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.

Spis treści

  1. Intencje mszalne – 11 – 18 kwiecień 2021r.
  2. Niedziela Miłosierdzia Bożego
  3. Jerycho Rodzin w Diecezji Radomskiej
  4. Niedziela Biblijna
  5. Spotkanie z rodzicami dzieci klas III

I

Intencje mszalne – 11 – 18 kwiecień 2021r.

 Niedziela –  11 kwiecień 2021r. Niedziela Miłosierdzia Bożego      

Godz. 7.00 – Za Parafian.

Godz. 9.00 – Od rodzeństwa i braci – dz – bł w intencji Tomasza Majchrzaka z Czarnego Ługu w 18 r. urodzin, o zdrowi, dalsze Bożę błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

Godz. 12.00 –  Dz – bł w intencji Marianny i Stanisława Sumińskich z Kruszyny w 50 r. ślubu, o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla dostojnych Jubilatów, a także dzieci, wnuków i całej rodziny.

Poniedziałek – 12 kwiecień 2021r.

Godz. 7.00 – Od uczestników pogrzebu – za śp. Marcina Ofiarę.

Wtorek – 13 kwiecień 2021r.  

Godz. 7.00 – Od uczestników pogrzebu – za śp. Mariana Kucharczyka.

Środa14 kwiecień 2021r.

Godz. 7.00 –  Od uczestników pogrzebu – za sp. Stanisława Brodę.

Godz. 7.30 – Genowefa Nowińska z Kruszyny – za śp. Leokadię Małek w 1 r. śmierci.

Czwartek15 kwiecień 2021r.

Godz. 7.00 –  od uczestników pogrzebu – za sp. Józefa Kujawiaka.

Godz. 7.30 – Od uczestników pogrzebu – za sp. Stefana Cielniaka w 30 dzień po śmierci.

Piątek16 kwiecień 2021r.  

Godz. 7.00 – Od dzieci – za sp. Kazimierza Ofiarę w 10 r. śmierci, Helenę, Andrzeja, Marcina Ofiarów.

Sobota –  17 kwiecień 2021r.  

Godz. 7.00 –  Od Rodziny – za sp. Mariannę Kujawiak w 30 dzień po śmierci.

Godz. 10.00 – Chrzest – Antoni Sulek z Bierwiec.

Niedziela –  18 kwiecień 2021r.     

Godz. 7.00 – Dz – bl w intencji Kacpra Warylaka z Czarnego Ługu w 18 r. urodzin, o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

Godz. 9.00 –  Dz – bł w intencji Adriana Szczepaniaka z Obózka w 18 r. urodzin, o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

Godz. 12.00 –  Dz – bł  w intencji Karoliny i Grzegorza Romanowskich z Huty w 1 r. ślubu, o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla małżonków, syna Antoniego i całej rodziny.

II

Dziś NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO:

Słowa Pana Jezusa z „Dzienniczka” św. Faustyny
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. (Dz. 699)

„Kto w tym dniu przystąpi do Źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300)

Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego i dlatego pierwsza Niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu Moim. (Dz. 570) W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. (Dz.699)

Z Ewangelii wiemy, że jako pierwszy odpust zupełny uzyskał – za swą ufność w Boże Miłosierdzie – nawrócony łotr, ukrzyżowany na Golgocie razem z Chrystusem. Odpust, czyli darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy popełnione i zgładzone już co do winy.
Święto Bożego Miłosierdzia nazywane jest w „Dzienniczku” świętej Siostry Faustyny ostatnią deską ratunku dla dusz i dniem szczególnych łask, nawet dla największych grzeszników.

 Przystąpienie w tym dniu do sakramentów pojednania i Eucharystii daje nadzieję uzyskania, doprawdy, niezwykłej łaski: zupełnego odpuszczenia zarówno win, jak i kar za grzechy!

Przypomina to stan łaski po sakramencie chrztu, toteż mówi się niekiedy o „chrzcie w Miłosierdziu Bożym„. Warunkiem skorzystania z tego daru jest: akt ufności wobec Boga, pełnienie uczynków miłosierdzia i stan łaski uświęcającej (spowiedź i Komunia św.). Święto ma być jednak przede wszystkim publicznym aktem zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, bo u jego podstaw leży bezgraniczna ufność.

Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który – przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

Ponadto marynarze, którzy wykonują swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni bracia, których tragedie wojenne, wy- darzenia polityczne, uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się cał- kowicie jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).

III

W Niedzielę Miłosierdzia Boże, w Diecezji Radomskiej rozpoczyna się Jerycho Rodzin. Jest ono modlitewnym wsparciem przeżywanego w diecezji Roku Rodziny.

Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji małżeństw, rodzin, matek, ojców, babć, dziadków, dzieci, młodzieży 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu od 11 kwietnia do 21 listopada 2021 roku.

Będzie ono przeżywane w każdym dekanacie i w każdej parafii.

W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ksiądz biskup Ordynariusz Marek Solarczyk odprawi uroczystą Mszę świętą na rozpoczęcie Jerycha i poświęci obrazy Matki Bożej Świętorodzinnej, które będą peregrynowały po diecezji. Wraz   z obrazami będą peregrynowały relikwie świętej Joanny Beretty Molla, świętych Zelii i Ludwika Martin.

IV

W przyszłą niedzielę zwaną Niedzielą Biblijną, Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

V

Dziś po Mszy św. godz. 9.00 spotkanie z rodzicami dzieci z klas III z Bierwiec i Wierzchowin,      w ramach przygotowań do uroczystości I Komunii Świętej.